Košík  

(prázdný)
Platba pomocí platebních karet Platební brána PayU

Obchodní podmínky

Objednávky, uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání a tyto obchodní podmínky. Všechny objednávky podané prostřednictvím našeho obchodu jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami. Vaše objednávka bude automaticky potvrzena e-mailem po odeslání a ve většině případů bývá telefonicky (popř. elektronicky) ověřována. Prodávající má možnost kdykoliv stornovat objednávku a to bez udání důvodu.

Dodací lhůta a způsob doručení

Lhůta dodání zboží je maximálně 14 dnů. Ve většině případů je zboží expedováno obvykle do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky a doručeno do 3-5 dnů od data expedice!  Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno pomocí služeb České pošty s.p.  (službou Cenný balík do zahraničí případne Obchodní balík do zahraničí) , v případě domluvy je možné zaslat zboží přes jiné služby jako je například TNT, UPS a DHL. Balné je zdarma u všech zásilek. Cena poštovného je zobrazena po vložení zboží do košíku a je závislá na celkové hodnotě objednávky a cílové země do které se zboží zasílá. Zboží je zasíláno pojištěné! Při převzetí zboží zásilku zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem dle jeho Obchodních podmínek. Balné je zdarma u všech zásilek!

Způsob platby

 • Platba převodem na účet: Po potvrzení objednávky Vám přijde email s příkazem k úhradě, kde najdete číslo bankovního účtu  a variabilní symbol. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme zboží. Při tomto způsobu platby již neplatíte žádné další poplatky.
 • Platba v hotovosti: Při převzetí zboží v našem obchodě je možné vše zaplatit hotově.
 • Dobírka: objednané zboží Vám zašleme a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti dopravci příslušnou částku, někteří dopravci si účtují také poplatek za provedení platby v hotovosti. Výše těchto poplatků naleznete u informacích o poštovném, konkrétně zde.  
 • Online platba kartou: Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu, můžete ji využít k úhradě své objednávky. Veškeré přenosy jsou zabezpečeny a údaje o své kartě předáváte přímo bance, nikdo z našich zaměstnanců nemá k těmto údajům přístup. Při tomto způsobu platby již neplatíte žádné další poplatky.
 • Platba pomocí systému PayPal: Pokud máte zřízen účet na PayPal.com můžete prostřednictvím Vašeho účtu online uhradit svou objednávku. Při tomto způsobu platby již neplatíte žádné další poplatky.

* Při platbě dobírkou je hodnota dobírkové částky přepočítávána do CZK dle aktuálního kurzu v den odesílání do Vaší měny a výsledná částka tak může být lehce vyšší/nižší o kurzový rozdíl. Bohužel u našeho přepravce nelze stanovit pevnou dobírkou částku ve Vaší měně a musíme ji zadávat v CZK!

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené u autorizovaných prodejců společnosti Core freeboards a to po předložení dokladu o koupi, případně alespoň emailu s objednávkou a dokladu o provedení platby.  Záruka a reklamace se vztahují pouze na opravu nebo výměnu vadného produktu a společnost Core freeboards s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty a škody vzniklé při používání výrobků! Nárok na reklamaci výrobku může uplatnit pouze přímý kupující, tedy osoba, na kterou je vystaven doklad o prodeji výrobku (faktura).

Záruka se nevztahuje na tyto vady:

- Poškození nebo zlomení z důvodu nárazu do pevné překážky
- Poškození nebo zlomení z důvodu nadměrného opotřebení
- Škody vyplývající z namáhání, nesprávného používání nebo nedbalosti
- Úmyslné poškození  nebo zlomení
- Rozštěpení hran nebo popraskání desky z důvodu normálního opotřebení a užívání
- Zkroucení deky z důvodu vystavení velkému teplu, dešti nebo sněhu
- Škody vyplývající z nesprávné instalace příslušenství
- Jakékoliv poškození způsobené z jiných důvodů, ​​než jsou vady materiálu nebo zpracování
- Poškození z důvodu používání rozpouštědel, lepidel

V případě uplatnění záruky je povinnost reklamujícího dodat zboží na vlastní odpovědnost a náklady prodejci.  Pokud je produkt vyměněný za náhradní, záruka se dá uplatnit pouze na původní záruční dobu (datovanou od koupě původního výrobku).

Podmínky užití freeboardu:

Freeboarding je extrémně nebezpečný.  Použití tohoto výrobku (freeboardu) může znamenat vážné zranění nebo dokonce i smrt. Freeboard je určený pouze pro použití při nízkých rychlostech a bez skoků. Používání tohoto výrobku za hranice možností může vést ke katastrofickému selhání komponentů včetně desky, podvozků (trucků) a koleček a může pak nastat jejich poškození, případně vážné zranění nebo smrt. Vzhledem k extrémní povaze tohoto výrobku, byste měli vždy nosit ochranné pomůcky (včetně helmy, zápěstí, loktů, kolen a páteře)! Freeboard používejte pouze na kvalitním rovném povrchu bez děr, nečistot a hrbolů. Společnost Core freeboards s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užitím jejich výrobků a to jak na majetku, tak i na zdraví!

Výměna zboží

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednali, Vám nevyhovuje a chcete ho vyměnit za jiné, máte právo na výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete pro výměnu, tak vždy postupujte následovně:

Podmínky pro výměnu zboží:

 • zboží musí být nepoškozené a schopné dalšího prodeje jako 100% nové zboží
 • v nepoškozeném originálním obalu

Postup pro vrácení zboží

 • napište průvodní dopis v němž označte za jaké jiné zboží chcete své zboží vyměnit
 • přiložte kopii faktury
 • balík řádně zabalte tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu během přepravy
 • balík odešlete na adresu:
  Core freeboards, s.r.o.
  Křenova 438/7
  162 00 Praha 6

Vrácení zboží

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednali nechcete, nevyhovuje Vám či máte jakýkoliv jiný důvod, můžete ho vrátit. Zákazník má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete pro vrácení zbolží, tak vždy postupujte následovně:

Podmínky pro vrácení zboží:

 • zboží musí být nové, nepoškozené a schopné dalšího prodeje jako 100% nové zboží
 • v  nepoškozeném originálním obalu (nezapomeňte řádně zabalit)

Postup pro vrácení zboží

 • napište průvodní dopis v němž označte za jaké jiné zboží chcete své zboží vyměnit
 • přiložte kopii faktury
 • balík řádně zabalte tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu během přepravy
 • balík odešlete na adresu:
  Core freeboards, s.r.o.
  Křenova 438/7
  162 00 Praha 6

Při vrácení zboží se nemusí vracet reálné náklady na dopravu a nárok se posuzuje individuálně.

Reklamace zboží

Pokud Vaše zboží vykazuje nějaké vady, můžete ho  reklamovat. Pokud se rozhodnete pro reklamaci zboží, tak vždy postupujte následovně:

Podmínky pro reklamování zboží:

 • reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, není li výslovně sjednáno jinak.
 • objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně při objevení závady, protože další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace z důvodu nemožnosti objektivně posoudit vznik vady

Postup pro vrácení zboží

 • do průvodního popisu uveďte co nejvíce informací, nezapomeňte napsat popis vady a jak vada vznikla
 • přiložte kopii faktury
 • balík odešlete na adresu:
  Core freeboards, s.r.o.
  Křenova 438/7
  162 00 Praha 6

Pokud chcete uplatnit reklamaci nejlepší je domluvit se na dalším postupu na emailu claims @ corefreeboards.czcorefreeboards.cz

V případě jakéhokoliv poškození zboží během přepravy k nám/od nás nenese společnost Core freeboards s.r.o. žádnou odpovědnost a je plně na straně přepravce! Doporučujeme zasílat zboží vždy řádně zabalené a zásilku pojistit.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího CORE FREEBOARDS, s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, elektronickou poštou na adresu info@corefreeboards.cz nebo oznámením prodávajícímu telefonicky.

Požádá-li kupující o informaci o rozsahu zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat v případě, pokud je požadavek oprávněný a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (kupujícího).

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

Požádá-li kupující o zaslání svých osobních údajů evidovaných u prodávajícího, je mu prodávající povinen vyhovět a zaslat kupujícímu jeho strojově zpracovatelné evidované osobní údaje a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (kupujícího).

Požádá-li kupující o smazání svých osobních údajů evidovaných u prodávajícího, je mu prodávající povinen vyhovět a vyrozumět žadatele o stavu žádosti, a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu.

Registrovaný zákazník může využít možnosti správy svých osobních údajů přímo v administraci zákazníckého účtu, stránka "Můj účet", kde je mu umožněno následující.

- Zadat žádost o zaslání osobních údajů evidovaných u prodávajícího.
- Zadat žádost o smazání osobních údajů evidovaných u prodávajícího.
- Stáhnout své osobní údaje ve strojově zpracovatelné formě, které jsou evidované u prodávajícího.

Je-li žádost kupujícího na odstranění závadného stavu shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není zároveň dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Sekce "Ochrana osobních údajů" je v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpětný odběr elektrozařízení

Ikona přeškrtnuté popelniceUvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!

Společnost Core Freeboards s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s. se sídlem: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. Na webových stránkách www.asekol.cz/asekol jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Naši zákazníci mohou bezplatně odevzdat staré elektrozařízení na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s. uvedených na následujícím odkazu: https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/. Jestliže je objednávka dodávána prostřednictvím přepravní služby, nabízí Core Freeboards s.r.o. odvoz použitého elektrozařízení podobného typu a použití ve stejném počtu kusů (kus za kus). V případě, že má zákazník o tuto službu zájem, je nutné poslat tento požadavek na email info@corefreeboards.cz před provedením objednávky.